Bán Đồ Tự Động

THÔNG TIN VẬT PHẨM #1468

Để Xem Thêm Chi Tiết Về Vật Phẩm Vui Lòng Kéo Xuống Dưới
17,000 ATM/VÍ
20,000 CARD
Nạp thẻ cào

Thông tin: Quần thun thô [+2]

Chi tiết: Quần thun thô [+2] • HP+20 • +7 HP/30s • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng HP

Hành tinh: Xayda

Server: 3

Giảm giá: 30%

Hình ảnh chi tiết của vật phẩm #1468Vật phẩm liên quan

ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 8,500 đ
Quần thun thô • HP+20 • +8 HP/30s • 2 sao đen • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng HP
Hành tinh: Xayda
Server: 6
CARD: 10,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 6,800 đ
Giầy vải thô • KI+10 • HP+10% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng MP
Hành tinh: Xayda
Server: 9
CARD: 8,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 59,500 đ
Rada cấp 9 • Chí mạng+9% • Sức đánh+9% • Dành cho mọi hành tinh • Giúp bạn tăng Chí Mạng
Hành tinh: Tất cả
Server: 1
CARD: 70,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000 đ
Quần vải thô • HP+11 • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng HP
Hành tinh: Xayda
Server: 2
CARD: 20,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 6,800 đ
Quần vải thô • HP+19 • HP+10% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng HP
Hành tinh: Xayda
Server: 6
CARD: 8,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 51,000 đ
Rada cấp 1 [+3] • Chí mạng+4% • +15% TN,SM • Dành cho mọi hành tinh • Giúp tăng Chí Mạng
Hành tinh: Tất cả
Server: 6
CARD: 60,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000 đ
Găng vải thô • Tấn công+5 • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng sức đánh
Hành tinh: Xayda
Server: 2
CARD: 20,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 25,500 đ
Quần vải thô • HP+13 • Sức đánh+9% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng HP
Hành tinh: Xayda
Server: 3
CARD: 30,000 đ
Thông Tin Vật Phẩm #1468 - NICK9S.COM - Hệ Thống Bán Acc Game Uy Tín Số 1 Việt Nam