Bán Đồ Tự Động

THÔNG TIN VẬT PHẨM #1467

Để Xem Thêm Chi Tiết Về Vật Phẩm Vui Lòng Kéo Xuống Dưới
17,000 ATM/VÍ
20,000 CARD
Nạp thẻ cào

Thông tin: Áo vải thô [+1]

Chi tiết: Áo vải thô [+1] • Giáp+5 • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp giảm sát thương

Hành tinh: Xayda

Server: 3

Giảm giá: 30%

Hình ảnh chi tiết của vật phẩm #1467Vật phẩm liên quan

ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 25,500 đ
Quần vải thô • HP+13 • Sức đánh+9% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng HP
Hành tinh: Xayda
Server: 3
CARD: 30,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000 đ
Áo vải thô [+1] • Giáp+5 • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp giảm sát thương
Hành tinh: Xayda
Server: 3
CARD: 20,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 6,800 đ
Quần vải thô • HP+19 • HP+10% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng HP
Hành tinh: Xayda
Server: 6
CARD: 8,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 84,150 đ
Rada cấp 11 [+2] • Chí mạng+13% • Ký gửi vàng • HP+15% • Dành cho mọi hành tinh • Giúp bạn tăng Chí Mạng
Hành tinh: Tất cả
Server: 5
CARD: 99,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 85,000 đ
Găng Kaio [+3] • Tấn công+2123 • Sức đánh+9% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp bạn tăng sức đánh
Hành tinh: Xayda
Server: 6
CARD: 100,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 85,000 đ
Găng da Calic [+4] • Tấn công+2239 • Sức đánh+9% • Chỉ dành cho Trái đất • Giúp bạn tăng sức đánh
Hành tinh: Trái đất
Server: 3
CARD: 100,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 51,000 đ
Rada cấp 1 [+3] • Chí mạng+4% • +15% TN,SM • Dành cho mọi hành tinh • Giúp tăng Chí Mạng
Hành tinh: Tất cả
Server: 6
CARD: 60,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 34,000 đ
Găng Kaio [+2] • Tấn công+1930 • HP+10% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp bạn tăng sức đánh
Hành tinh: Xayda
Server: 4
CARD: 40,000 đ
Thông Tin Vật Phẩm #1467 - NICK9S.COM - Hệ Thống Bán Acc Game Uy Tín Số 1 Việt Nam