Bán Đồ Tự Động

THÔNG TIN VẬT PHẨM #1450

Để Xem Thêm Chi Tiết Về Vật Phẩm Vui Lòng Kéo Xuống Dưới
25,500 ATM/VÍ
30,000 CARD
Nạp thẻ cào

Thông tin: Quần vải đen

Chi tiết: Quần vải đen • HP+30 • Sức đánh+9% • Chỉ dành cho Trái đất • Giúp tăng HP

Hành tinh: Trái đất

Server: 2

Giảm giá: 30%

Hình ảnh chi tiết của vật phẩm #1450Vật phẩm liên quan

ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 170,000 đ
Găng bạc Zealot [+2] • Tấn công+1929 • Ký gửi vàng • Sức đánh+9% • Chỉ dành cho Namếc • Giúp bạn tăng sức đánh
Hành tinh: Namếc
Server: 2
CARD: 200,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 42,500 đ
Giày bạc Zealot [+2] • KI+26136 • +3560 KI/30s • Ký gửi vàng • Sức đánh+9% • Chỉ dành cho Namếc • Giúp bạn tăng MP
Hành tinh: Namếc
Server: 2
CARD: 50,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 25,500 đ
Giầy nhựa [+1] • KI+11 • Sức đánh+9% • Chỉ dành cho Trái đất • Giúp tăng MP
Hành tinh: Trái đất
Server: 2
CARD: 30,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 297,500 đ
Găng bạc Zealot [+4] • Tấn công+2227 • Ký gửi vàng • Sức đánh+15% • Chỉ dành cho Namếc • Giúp bạn tăng sức đánh
Hành tinh: Namếc
Server: 2
CARD: 350,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 25,500 đ
Găng siêu Xayda [+1] • Tấn công+1188 • Sức đánh+6% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp bạn tăng sức đánh
Hành tinh: Xayda
Server: 2
CARD: 30,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 42,500 đ
Rada cấp 6 [+2] • Chí mạng+8% • HP+15% • Dành cho mọi hành tinh • Giúp bạn tăng Chí Mạng
Hành tinh: Tất cả
Server: 2
CARD: 50,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000 đ
Găng vải thô • Tấn công+5 • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng sức đánh
Hành tinh: Xayda
Server: 2
CARD: 20,000 đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000 đ
Giầy vải thô [+1] • KI+11 • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng MP
Hành tinh: Xayda
Server: 2
CARD: 20,000 đ
Thông Tin Vật Phẩm #1450 - NICK9S.COM - Hệ Thống Bán Acc Game Uy Tín Số 1 Việt Nam