Bán Đồ Tự Động

SHOP NICK9S.COM ĐÃ CẬP NHẬT BÁN ĐỒ TỰ ĐỘNG

BẠN CÓ THỂ HOÀN TOÀN YÊN TÂM KHI MUA NHỮNG VẬT PHẨM TRÊN SHOP

CAM KẾT ĐÚNG 100% NHƯ HÌNH

HƯỚNG DẪN CÁCH MUA ĐỒ TỰ ĐỘNG TRÊN SHOP

BƯỚC 1 : BẤM VÀO VẬT PHẨM CẦN MUA ( ẤN MUA )

BƯỚC 2 : ĐIỀN TÊN NHÂN VẬT TRONG GAME ( LƯU Ý K PHẢI LÀ TÀI KHOẢN )

BƯỚC 3 : QUA VÁCH NÚI KAKALOT KHU 66 (GIAO DỊCH BOT GẦN BÀ HẠT MÍT)

CHÚ Ý: Nhìn tên bot gd trên shop để gd

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HOÀN TIỀN NẾU BẠN KHÔNG GIAO DỊCH HOẶC BOT GẶP LỖI

NẠP QUA ATM / VÍ => TỰ ĐỘNG CỘNG THÊM 15% 

Tất cả
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 102,000đ
Rada cấp 1 [+1] • Chí mạng+2% • Biến 15% tấn công thành HP • Biến 5% tấn công thành KI • Dành cho mọi hành tinh • Giúp tăng Chí Mạng
Hành tinh: Tất cả
Server: 5
CARD: 120,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 102,000đ
Giày da Calic • KI+20330 • +2875 KI/30s • Ký gửi vàng • Biến 15% tấn công thành HP • Biến 5% tấn công thành KI • Chỉ dành cho Trái đất • Giúp bạn tăng MP
Hành tinh: Trái đất
Server: 5
CARD: 120,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 85,000đ
Găng Kaio [+3] • Tấn công+2123 • Sức đánh+9% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp bạn tăng sức đánh
Hành tinh: Xayda
Server: 6
CARD: 100,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 34,000đ
Găng Kaio [+2] • Tấn công+1930 • HP+10% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp bạn tăng sức đánh
Hành tinh: Xayda
Server: 4
CARD: 40,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 25,500đ
Áo sợi len • Giáp+2 • +15% TN,SM • Chỉ dành cho Namếc • Giúp giảm sát thương
Hành tinh: Namếc
Server: 5
CARD: 30,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000đ
Găng vải thô • Tấn công+5 • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng sức đánh
Hành tinh: Xayda
Server: 2
CARD: 20,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 25,500đ
Găng siêu Xayda [+1] • Tấn công+1188 • Sức đánh+6% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp bạn tăng sức đánh
Hành tinh: Xayda
Server: 2
CARD: 30,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000đ
Quần vải thô • HP+11 • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng HP
Hành tinh: Xayda
Server: 2
CARD: 20,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000đ
Giầy vải thô [+1] • KI+11 • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng MP
Hành tinh: Xayda
Server: 2
CARD: 20,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000đ
Găng vải thô • Tấn công+4 • HP+15% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng sức đánh
Hành tinh: Xayda
Server: 2
CARD: 20,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 85,000đ
Găng Kaio [+2] • Tấn công+1930 • Sức đánh+9% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp bạn tăng sức đánh
Hành tinh: Xayda
Server: 3
CARD: 100,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 51,000đ
Rada cấp 1 [+3] • Chí mạng+4% • +15% TN,SM • Dành cho mọi hành tinh • Giúp tăng Chí Mạng
Hành tinh: Tất cả
Server: 6
CARD: 60,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 25,500đ
Áo sợi len • Giáp+2 • +15% TN,SM • Chỉ dành cho Namếc • Giúp giảm sát thương
Hành tinh: Namếc
Server: 6
CARD: 30,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 17,000đ
Găng thun đen • Tấn công+7 • HP+15% • Chỉ dành cho Trái đất • Giúp tăng sức đánh
Hành tinh: Trái đất
Server: 2
CARD: 20,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 8,500đ
Quần thun thô • HP+20 • +8 HP/30s • 2 sao đen • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng HP
Hành tinh: Xayda
Server: 6
CARD: 10,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 12,750đ
Găng sợi len • Tấn công+3 • HP+15% • Chỉ dành cho Namếc • Giúp tăng sức đánh
Hành tinh: Namếc
Server: 1
CARD: 15,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 6,800đ
Quần vải thô • HP+19 • HP+10% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng HP
Hành tinh: Xayda
Server: 6
CARD: 8,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 6,800đ
Áo vải 3 lỗ • Giáp+2 • HP+10% • Chỉ dành cho Trái đất • Giúp giảm sát thương
Hành tinh: Trái đất
Server: 6
CARD: 8,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 6,800đ
Quần vải thô • HP+20 • HP+10% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp tăng HP
Hành tinh: Xayda
Server: 6
CARD: 8,000đ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 68,000đ
Giầy Thần Xayda [+2] • KI+63452 • +7792 KI/30s • Yêu cầu sức mạnh 16 tỉ • Sức đánh+9% • Chỉ dành cho Xayda • Giúp bạn tăng MP
Hành tinh: Xayda
Server: 5
CARD: 80,000đ
Bán Đồ Tự Động - NICK9S.COM - Hệ Thống Bán Acc Game Uy Tín Số 1 Việt Nam